EN DE FR GE IL IT PL RU     Partner login
Share |
Geotour

 
 
 
 
 
   
     
 

 טיולי אקו

 
 
 
 
 
X
 טיולי אקו: Images
 
 
 
   
     

התישו אותך הבלי העיר, פקקים אין סופיים, דיכאון?!

בילוי יומיים בטבע יתן לך כוח ויטעין במרץ למשך כל השבוע הבא! האם הבחנת איזו שלווה משתלטת כשפתאום אתה נקלע ליער רגיל? היער מפתה בשלוותו ושקטו, שרות ציפורים, מרשרשים עלים, קורי-עכביש משונים מתנועעים ברוח קלה, קרני השמש חודרות בין הגזעים הענקים והזר של ניחוחות היער משרפים, פרחי יער, עלי עצים ופטריות פורץ לתוך הריאות ומרדים מוח.

כמה חבל, שאי-אפשר לקחת איתך קטע קטן מהנס הזה, רק זכרונות וצילומים!