EN DE FR GE IL IT PL RU     Partner login
Share |
Geotour

 
 
 
 
 
   
     
 

 טיולי ארכאולוגיה

 
 
 
 
המורשת הארכאולוגית מהווה רכוש מיוחד עבור כל מדינה. הטיול הארכאולוגי כולל מרכיבים היסטוריים-תרבותיים, אדריכליים, וגם אתרים ארכאולוגיים. קשה לתאר לעצמך היום מה היה הידע על ההיסטוריה של האנושות בלי מחקרי ארכאולוגיה. הכתב קיים רק כ5000 שנים, והאדם הנבון כ40.000 שנים. למעטים מהעמים היה כתב, אך גם להם הקטע המשמעותי של העבר משתחזר באמצעות החומרים הארכאולוגיים. גם מקורות הכתב עצמם התקבלו בעקבות החפירות הארכאולוגיות. עם זאת, איזורים גדולים בעולם היו מאוכלסים בשבטים ועמים ללא כתב, אבל שיצרו הרבה דברים נפלאים, שנודעו הודות לארכאולוגיה. אין טעם לעולם הזה ללא ההישגים של העידנים של עבר.

גאוטור מוכן להראות לכם את אתרי הארכאולוגיה בגאורגיה בכל הפאר שלהם!!!