EN DE FR GE IL IT PL RU     Partner login
Share |
Geotour

 
 
 
 
 
   
     
 

 Team building

 
 
 
 
 
X
 Team building: Images
 
 
 
   
     

 Potrzeba budowania zespołu


 Nowoczesne społeczeństwo i kultura stają się coraz bardziej płynne i dynamiczne. Czynnikami przyczyniającymi się do tego stanu rzeczy są postępująca rewolucja komunikacyjna, globalizacja światowych rynków i coraz większa specjalizacja pracy. Efektem jest rosnąca potrzeba zatrudniania różnorodnych grup specjalistów zarówno pod względem zawodowym jak i charakterologicznym. Oczekiwania wysokich wyników krótko po przyłączeniu się do nowej grupy jest trochę nienaturalne - ludzie zawsze pracowali i mieszkali w zwartych, statycznych społecznościach. Istotne więc jest opracowanie metod, aby pomóc ludziom w przystosowaniu się do nowych wymogów. Wszyscy ludzie, od bankierów inwestycyjnych po pracowników gastronomii muzyków sesyjnych zmagają się z takimi samymi trudnościami. Jak dotąd nie ma uniwersalnego rozwiązania tego problemu - to może nawet nie być możliwe ze względu na tysiące lat ewolucji kulturowej, które doprowadziły nas do obecnych wzorców zachowań.


 Elementy budowania zespołu


 Elementy postrzegane jako ważne dla pomyślnej konfiguracji i uruchomienia efektywnego zespołu obejmują:


- selekcję uczestników


- wizje tworzenia, celów i misji


 - podział pracy


- planowanie


- bilansowanie i alokacja umiejętności


- podział ról w zespole


- ocenę pracy


- ujednolicenie typów osobowości


- szkolenia na temat współpracy


Morale zespołu, jest ważną zmienną, i może zależeć od takich czynników jak:


- wsparcie


- zasoby


- komunikacja


- osobowości


 Jako że praca zespołów odzwierciedla jakość zarządzania, menedżerowie i trenerzy odczuwają potrzebę uczestniczenia w tworzeniu i wspieraniu zespołów.


 W przypadku wielu działań, metody budowania zespołu można uruchomić z pełną skalą. Jako niedawny przykład budowania zespołu przyjrzyj się przypadkowi Kamp Staaldraad w RPA z 2003 roku.


Budowanie zespołu a rozwój organizacji


Termin "team building" może odnosić się ogólnie do wyboru i motywacji zespołów, a czasem dokładniej do podnoszenia własnej efektywności w teorii i praktyce rozwoju organizacyjnego.    


 Kiedy zespół, w kontekście rozwoju organizacyjnego, rozpoczyna taki proces w celu ustalenia jej własnej skuteczności, a tym samym zwiększenia wydajności, można stwierdzić, że dąży do własnego umocnienia, choć może to być uznane za zbyt wąską definicję.


Aby zespół mógł dokonać samooceny, musi uzyskać informację na temat:


- silnych stron zespołu,


- i własnych słabości.


 W celu poprawy bieżących wyników, zespół wykorzystuje informacje zwrotne z procesu samooceny by:


- zidentyfikować luki pomiędzy stanem pożądanym a stanem faktycznym;


- ustalić strategię zamknięcia tej luki.


W miarę zespoły rosną, menedżerowie muszą wykorzystać umiejętności i metody do tworzenia lub podtrzymywania ducha pracy zespołowej. Intymność małej grupy jest stracona, a możliwość dezinformacji i plotek uciążliwie rośnie. Menedżerowie dostrzegają, że metody komunikacji, które kiedyś działały, stają się nieskuteczne w kierowaniu rosnącym zespołem. W szczególności, liderzy napotykają na trudności w związku z prawem dynamiki zespołów Daglow’a: ".. Małe zespoły są poinformowane; duże zespoły muszą wyciągać wnioski".


 Prosimy o kontakt. Odpowiemy na każde pytanie:


Aleja Rustawelego 18, Tbilisi, Gruzja, 0114.


Mob. + (995 599) 15 68 40,


Tel. + (995 32) 245 01 10,


info@geotour.ge www.geotour.ge